Bizi Arayın: 0 212 872 24 92
Pilates Akademi Beylikdüzü, Haritada bul
 

BOYUN FITIĞI NEDİR?

Boyunda 7 adet omur cismi bulunur. Yapıları itibariyle bel omurlarından tek farkları, daha küçük
olmalarıdır. Her omurga arasında yastıkçık dediğimiz kıkırdaklar mevcuttur. Bu kıkırdak yapının yırtılarak ,
omurga içinde seyreden omurilik veya kola dağılan sinirlere baskı yapması donucu oluşan hastalığa boyun
fıtığı denir. Hastada şiddetli bir boyun ağrısıyla birlikte kola yayılan ağrı, uyuşma mevcuttur. Zamanla
yırtılan kıkırdak sinirlere baskı yaparsa kolda kuvvetsizlik, eğer omuriliğin kendisinede bası yaparsa tüm
vücutta hareket kusurları ortaya çıkabilir. Hastalığın çok ileri dönemlerinde yatağa bağımlı hale gelen
hastalara rastlanır.

 

BOYUN OMURLARININ YAPISI

Kafa tabanından itibaren 7 adet omur cisminden oluşur. Her omur cisminin ortasında , beynin devamı olan
omurilik bulunur. Vücudun çeşitli yerlerinden beyine dönen duyular veya beyinden vücuda dağılan emirler
omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından çıkan sinirlerde kola ve sırta
yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Omurgalar arası yastıkçık dediğimiz disk dokusunun dış kısmı (anulus fibrosus) ve iç kısmı (nucleus pulposus
) bulunur. Jelatin kıvamındaki iç kısmın , daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak
omurilik ve sinirlere bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar. Burada dikkat edilmesi gereken ve bel
fıtığından başlıca fark, sadece sinirlere değil omuriliğin kendisinede baskı olması sonucu vücudun tamamında
kısmi veya tam kuvvetsizlik oluşmasıdır. Omurilik ilk bel omuru hizasında sonlandığından ve alt bel omurları
içinde sadece ayağa giden sinirler bulunduğundan , bel fıtığında belirli sinirin dağıldığı alanda felçler
görülür.

BOYUN FITIĞINDA RİSK FAKTÖRLERİ

- Boyun omurları arasındaki kıkırdağın dejenerasyon yıpranması
- Ani ve güçlü boyun hareketleri. Ağır kaldırmak, ani ters dönüşler.
- Baş öne eğik olarak uzun süreli çalışma: Masa başı işleri.
- Özellikle emniyet kemeri takmadan araba kullananlarda ani fren yapılması veya trafik kazası.
- Geçirilmiş boyun travması, spor yaralanmaları.
- Osteoporoz.

BOYUN FITIĞININ TANISINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

Klinik muayene , Servikal MR, Servikal BT, EMG. Klinik muayene ve Servikal MR mutlaka yapılmalıdır. EMG
sinir tuzaklanmalarını ayırmada gerekirse kullanılır.

BOYUN FITIĞININ EVRELEMESİ

Bel fıtığı tanısı alan hasta aşağıdaki klinik durumdan herhangi birinde olabilir.

1- Şiddetli boyun ağrısı ve veya kola vuran ağrı.
2- Orta düzeyde sık tekrarlayan ağrılar.
3- Ağrıyla birlikte kolda kuvvetsizlik veya uyuşma gibi sinir hasarı bulguları.
4- Ağrıyla birlikte kollar ve ayaklarda kuvvetsizlik ve uyuşma.
5- Kollar ve ayaklarda giderek artan güç kaybı ve uyuşma, ağrı ön planda olmayabilir (Tekrarlayan boyun
fıtığı ataklarını takiben omurilik kanalında kireçlenmeye bağlı daralma).

BOYUN FITIĞI VE PİLATES

Boyun fıtığı evreleri vardır, yapılan tetkiklerle hani evrede olduğunun sonucuna varılarak doktor
kontrolünde yatak istirahati , ilaç kullanımı yada fizik tedavi ve egzersizler verilmektedir.

Bel fıtığı sonucu oluşan adele spazmı ve ödemi çözmek için egzersizler mutlaka düzenli ve kontrollü bir
şekilde yapılmalı ve bu rahatsızlığı yaşayan hastalarda boyun kaslarını güçlü tutabilmek adına pilates
önerilmektedir.Egzersizlerle de amaçlanan karın ve sırt kaslarının gücünü arttırarak, omurganın kemik
sitemine düşen gücün dengeli dağılımını sağlamaktır.Güçlenen karın ve sırt kaslarıyla beraber boynun
zorlanması azalarak boyun kaslarında güçlenme gerçekleşmektedir.

Pilates egzersiz programları kişilerin bulunduğu durum itibariyle öncelikle basit hareketlerle alıştırılarak
ve gün geçtikçe süresi arttırılmakla olumlu sonuçlar vermektedir. Ameliyat sonrasıda aynı egzersiz
programları da kullanılmaktadır.

CERRAHİ TEDAVİ

Yırtılan yastıkçığın , sinirlere ve omuriliğe olan basısını ortadan kaldırmayı amaçlar. 3-4-5 . evrelerdeki
hastalarda cerrahi uygulanmalıdır. Bu gün için bilinen cerrahi teknikler :

Ameliyata pozitif katkıda bulunan etkenler:

- Hastanın şikayetleri, muayenesi ve çekilen MR arasında uyumluluk
- Bası gelişen sinir dokusunda hasar tam yerleşmeden ameliyat edilmesi
- Hastanın normal kilolu olması.
- Hastanın diabetik ve hipertansiyonu bulunmaması
- Hastanın ağrı eşiğinin normal olması
- Hastanın tedavi prensiplerini iyi anlayarak, hekimine güvenmesi.
- Hastanın ameliyat sonrası rehabilitasyon programını anlayabilecek düzeyde psikolojik yönden stabil olması.
- Cerrahın tecrübesi ve hastaya uygun ameliyat yöntemini seçebilmesi

Burada boyun fıtığı olan kişilerin bilmesi gereken en önemli konu eğer boyun fıtığı ileri düzeydeyse 4 - 5
seviyelerinde vücudunuza yüklenmemeli ağır egzersizlerden kaçınmalısınız ve mutlaka kendinize dikkat
etmelisiniz boyun fıtığınız 1-2-3 seviyesinde ise egzersizlerle yardımcı kaslarınızı güçlendirmelisiniz
yaptığınız her hareket önemli olduğu için yanlış egzersizler yapmamalısınız.Pilates egzersizleri ile
kuvvetlenecek olan kaslar, güçlenen omurga ve daha esnek bir beden ile yaşamınıza sağlanan huzur rahat dinç
ve sağlıklı olmayı kazandırmaktayız.

Pilates Akademi Beylikdüzü olarak sizler için bel ve boyun fıtıksız bir yaşam diliyoruz. Güçlü bir kas daha
zor sakatlanır ve daha zor hastalanır. Spor insanın kendisi için yaptığı en iyi yatırımdır.Pilates ile size
daha mutlu daha sağlıklı bir beden hissettirmek ve sunabilmek adına sizleri stüdyomuzda görmeyi
hedefliyoruz.

BOYUN ANATOMİSİ

Boynun fonksiyonel yapısı; Boyun, omurganın en hareketli bölümüdür. Üzerinde 7-7.5 kg ağırlığındaki başı
taşıyan boyun; 7 omur, arkada faset eklemleri, omurlar arasında önde disk denen yastıkçılar ve arkada
deliklerden çıkan spinal sinirlerden oluşur. Omurilikten çıkan 8 sinir, hareket ve duyu ile ilgili iletileri
(ağrı dahil) baş ile omuz, göğüs kafesi ve kollar arasında getirip götürür.

Omurilik 2 cm kalınlığında beyinden aldığı emirleri tüm vücuda ileten son derece önemli bir yapıdır. Kalp
ile baş arasında kan taşıyan 4 ana atardamar boyundan geçer. Servikal omurgayı (boyun) oluşturan boyun
vertebraları yukarıdan aşağıya doğru C1-C7 olarak numaralandırılır. Bütün vertebralarda enseden
hissedilebilen çıkıntılar vardır; vertebraları birleştiren kas ve bağlar buraya yapışırlar. Nazik bir yapıya
sahip olan omurilik, vertebraların merkezinden geçer ve onlar tarafından korunur. Servikal sinirler çam
ağacının dalları gibidir ve foramina denilen vertebraların arasındaki küçük deliklerden çıkarlar.
Vertebraların arasında onlara yapışık olan "disk" denilen kıkırdak yapılar vardır, bunlar şok etkileri
emerek omurlara ulaşmalarını engelleyen yastıkçıklar olarak işlev görürler. Diskler aslında omurların
birbirine sürtünmesini engelleyen jöle kıvamında yastıkçıklardır. Disklerin görevi üzerine düşen yük
miktarını dengeli olarak alt seviyelere iletmektir. Boyun omurları, diskler ve güçlü bağlar ile birbirine
tutunurlar. Bu sistem kaslar ile esneklik kazanır ve kuvvetlenir.

Tıpkı bel omurlarının arasındaki diskler gibi, boyun omurlarının arasında yer alan disklerin de sert ve
fibröz kapsül ile çevrelenen jelatinöz bir merkezi vardır. Yine bel omurlarında olduğu gibi boyun omurları
da arka bölgelerindeki sağlı sollu faset eklemlerle birbirine bağlanır.

Sağlıklı boyun dengeli boyundur. Bu dengeyi sağlamak için boyun omurgası doğal bir eğime sahiptir. Bu eğimin
korunması rahat ve ağrısız boyun için çok önemlidir. Bu eğim bozulursa boyun omurgasında dejenerasyon ve
bozulma başlar. Buda boyun ve kol ağrısını arttırır.

BOYUN AĞRISI

Boynumuz; boyun omurları(Vertebralar), bunların aralarındaki kıkırdaklar, Vertebralar arasındaki eklem ve
bağlar ve boyun adaleleri ile bir bütün olarak çalışır. Bu sayede boyun omurları çok yönlü hareket imkanına
sahiptir ve değişik seviyelerde, değişik hareketleri daha kolay ve daha fazla yapma özelliği taşır.
Boyun ağrıları, bel ağrılarından sonra ikinci sırada yer alır. Bel ağrılarının bir insan yaşamında yüzde 80
oranında görülme sıklığı var. Boyun ağrıları, bunun dörtte biri, beşte biri civarındadır. Boyun ağrıları
bel ağrıları kadar sık olmamakla birlikte her yaş grubunda önemli bir sorundur. Her üç insandan birinin
yaşamında en az bir kere boyun ağrısı geçirdiği kabul edilmektedir. Çalışan insanlarda görülme sıklığı daha
fazladır.

Boyun ağrısı sadece boyuna lokalize olabileceği gibi kol ağrısıyla birlikte olabilir. Boyun ve kol ağrısı
olanların yaklaşık % 70'i bir ay içinde iyileşir. Bel ağrısına göre boyun ağrısının sıklığı daha az ve çok
az sakatlık bırakıcıdır.

Boyun ağrıları bel ağrıları kadar sık görülmemekle birlikte, her yaş grubunda karşılaşılabilen, yaşam
kalitesini düşürüp iş gücü kaybına neden olabilen önemli bir sorundur.

Boyun ağrısı, kola yayılan ağrı, baş ağrısı, boyunda tutukluk, kolda güçsüzlük - hissizlik - yanma - batma,
ellerde zayıflık - beceri azalması - uyuşma - karıncalanma, kulak çınlaması, baş dönmesi ve bulanık görme
gibi yakınmalara neden olabilir.

Boyun fıtığı, boyun omurlarının arasındaki kıkırdağın, omurilik kanalına doğru yer değiştirmesi, çıkması
sonucu, kola gelen sinirlere ve omuriliğe baskı yapması ile oluşan hastalığa denir.

BOYUN FITIĞININ NEDENLERİ

- Trafik kazaları, travmalar, şoförlük, boynu çok etkileyen bir meslek. Frenler, manevralar ve çarpmalar,
trafik kazaları,
- Günlük hayatın gerilimleri,
- Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,
- Emosyonel gerginlik, boyun kaslarında zayıflık,
- Yaşlanmaya bağlı kemik yapısındaki dejeneratif değişiklikler
- Boyun kireçlenmesi
- Sık görülen bazı iltihaplı romatizmal ağrılar (Ankilozan Spondilit, Romatoid artrit)
- Fibromiyalji
- Yanlış duruş, psikolojik stres, soğuğa maruz kalmak, yorgunluk
- Uzun süreli bilgisayar - daktilo kullananlar, sürekli tek noktaya odaklaştıkları için boyun kaslarının
yeterince hareket etmemesi sonucu ağrı çekerler.
- Ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi bunlar son derece boyun ağrılarını arttıran
faktörlerdir.Bu yüzden kadınlarda boyun ağrılarının görülme sıklığı fazladır.
- Özellikle stres boyun kaslarında kasılmaya neden olur ve boyun ağrısı ve gerilim baş ağrısı ortaya çıkar.
Bu şekilde ortaya çıkan ağrılarda kas gevşeticilerin yanı sıra bölgeye yapılan enjeksiyonlar, gevşeme
egzersizleri, fizik tedavi yapılması ve antidepresan ilaç verilmesi yoluna gidilir.

Gerilim, stres: Boyun ağrısını artıran ve kronikleştiren en önemli sebeplerdir. Ekonomik, sosyal ve
psikolojik sorunlarımız boyun ağrısını artırır. Boyunda sürekli gerginlik ve ağrılı noktalar tespit
edilebilir. Gülmek, düzenli çalışmak, sosyal uğraşılar ve hayata bağlılık boyun ağrısına karşı en önemli
silahtır.

En üst boyun omurumuz, C1, C2 dediğimiz omur arasından başa giden sinirler çıkmaktadır. Eğer sıkışmışsa,
şiddetli baş ağrısı yapabilir. Bir de boyun kasları, aynı zamanda başa yapışan kaslardırda. Bunların da
aşırı kullanımı, gergin duruş, çalışma koşullarının ağırlığı, stresin birikmesi, şiddetli boyun ağrıları
yapabilir. Çünkü, stresin esas birikimi omuz ve boyundadır. Dolayısıyla baş ağrıları kassal olarak boyundan
kaynaklanabilir. C1 sinirinin sıkışmasına bağlı, boynun arkasından başlayıp, kulağa, göze vuran bir ağrı
gelişebilir.

Disk fıtıklaşmasının 4 kademesi şöyle sıralanabilir:

-Bulging (Balonlaşma): Disk zayıflamıştır. Ancak fıtıklaşma yoktur.

-Protrüzyon (Çıkıntı): Diskin şekli ve pozisyonu bir miktar değişmiş ve omurga kanalına doğru çıkıntı
oluşmuştur.

-Herni (Fıtık): Jöle kıvamındaki nükleus, yırtılan anulustan çıkarak fıtıklaşmıştır.

-Sekestre Herni (Akmış fıtık): Anulustan dışarı çıkan nükleus omurga kanalı içine akmıştır.

Diskte Dejenerasyon, Kireçlenme:

-Yaşın ilerlemesi, omurganın kötü kullanılması sonucu kemik yapıda, bağlarda ve disklerde yıpranma başlar.
Jöle kıvamındaki disk keçeleşir, kuvvet emme özelliği ve esnekliğini kaybederek çöker. Kemiğin kalsiyum
içeriği azalır. Vücut doğal tepkisi olarak bu yıpranmış dokuları kireçlendirir. Oluşan yeni kemikçikler,
taşlaşmış bağlar ve daralmış disk mesafeleri sinirlere bası yaparak boyun, kol ve genel vücut ağrısına sebep
olabilmektedir. Omurilik basısı yaparak el ve ayaklarda uyuşma, kuvvetsizlik oluşabilmektedir. Mutlaka
tedavi edilmelidir.

-Diğer bir değişle, servikal omurgayı meydana getiren yapıların (kemik, bağ, kas) yozlaşması sonucu ortaya
çıkan ve buna bağlı sinir ve damarsal bozuklukları da içeren klinik bir tablodur. Nedenlerinin yaşlanma,
mikro travmalar, makro travmalar, duruş bozuklukları ve genetik faktörler olduğu düşünülmektedir.

Boyun kireçlenmesine bağlı ağrının tedavisinde kullanılan yöntemler:

- İstirahat
- Şiddetli ağrı varsa boyun korsesi
- İlaç tedavisi
- Fizik tedavi
- Egzersiz
- Enjeksiyon yöntemleri
- Eğitim

Kötü duruş ve boyunu kötü kullanma:

Günlük hayatta boyun sağlığına uygun olmayan her yanlış hareket ve duruş; omur, disk, eklem ve bağ dokusunda
yıpranmaya sebep olur. Boyunda doğal eğimin kaybolması boyunu kötü kullanmanın en önemli bulgusudur.

Boyun incinmesi:

Boyunun imkan verdiği normal hareketinden daha fazla bir zorlama sonucunda disk, kemik, bağlar ve eklemlerde
incinmeler olabilir. Genelde araç içi trafik kazası sonrası boyundaki aşırı hareket ve zorlamadan dolayı
giderek artan boyun ve kol ağrısı izlenebilir. Buna Kamçı Sendromu (Whiplash) denir. Geç dönemde bu tip
olgularda boyun omurlarının; aşırı hareketliliğine bağlı ağrı ve instabilite görülebilir.

Boyun Tutulması, Kas spazmı:

Genellikle boyunu destekleyen kasların aşırı gerilmesi ile oluşur. Ağır bir şey kaldırmak, aşırı spor, iş
aktivitesi, yanlış masa başı çalışması kas spazmına neden olabilir. Ayrıca yanlış pozisyonda uyuya kalma,
yüksek yastık ve kötü seyahat şartları da boyun tutulması yapabilmektedir. Çoğu zaman basit tedaviler ile
spazm ve tutulma çözülmektedir. "Miyofasial ağrı, Fibromiyalji , Fibrosit ve Miyozit" diye de adlandırılan
uzun süreli kas ağrısında, kas içersinde ağrıyı tetikleyen noktalar ve elle de hissedilebilen düğmecikler
mevcuttur. Boyunda uzun süreli kalıcı eğriliğe tortikollis diyoruz. Klippel-Feil, Turner Sendromu gibi
doğuştan sebeplerin iyi araştırılması gereklidir.

Romatizmal Hastalıklar:

Vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine savaş açması sonucu oluşur. Omurgadaki normal kemik ve
kıkırdak dokuları hasara uğrar. Romatoid artrit, anklozan spondilit gibi hastalıklar boyun hareketlerinde
kalıcı kısıtlılık yapabilir. Sabahları görülen yarım saatten fazla süren eklem sertliği ve hareket zorluğu
romatizmal hastalıklar için tipiktir

Kol ve el sinirlerinin tuzaklanması (sıkışması):

Boyunda omurilikten çıkan sinirler ele doğru giderken yol üzerinde bağ dokusu tarafından tuzaklanır.
Buradaki sıkışma sonucu el ve kollarda kuvvetsizlik, uyuşma ve ağrı oluşur. Özellikle elin ilk 3 parmağında
geceleri görülen uyuşma "karpal tünel sendromu" için tipiktir. Bu tip ağrı ve uyuşma olan hastalarda mutlak
EMG testi ile ayrıcı tanıya gidilmelidir. Konservatif tedavi ile sonuç alınamayan hastalarda cerrahi olarak
basının kaldırılması gereklidir.

BOYUN FITIĞININ BELİRTİLERİ

- Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık
- Enseden kol veya kollara bazen art kafaya, göğse ve sırta yayılabilen ağrı
- Kollar ve/veya ellerde uyuşma hissi
- Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar
- Kol ve/veya ellerde kas gücü azalması (elinden sık sık bir şeyleri düşürme, kavrama güçlüğü)
- Ağrı özellikle gece uykuda aşırı derecede artar
- Omuz ve kollarda ağrı, uyuşma ve iğne batar gibi olması
- Bacak ve kollarda uyuşma veya güçsüzlük
- Mesane kontrolü sorunları
- Bacaklarda dengesizlik veya sertlik
- Boyun omur hastalığı (cervical osteoarthritis), boyundaki omurların üstüne kemik çıkıntılarının
oluşmasıdır. Bu yavaşça gelişir ve boyun giderek sertleşir. Kemikler giderek periferik sinir sistemine baskı
yaparak omuz ve kollarda ağrılara ve diğer duygulanımlara yol açar. Bu çıkıntılar eğer omuriliğe de baskı
yapmaya başlarsa, bacak kasları ile mesane ve bağırsak kasları da etkilenebilir. Boyun zedelenmesi yıllar
sonra servikal omur hastalığına dönüşebilir. Ancak genellikle bu hastalık yaşlanmayla ilgilidir. Boyun
omurlarının diskleri zamanla yıpranıp incelince dışarı fırlarlar.

BOYUN FITIĞINDAN KORUNMA - DURUŞ BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ

Boyun hiçbir bükülme göstermeksizin, herhangi bir aktivite sırasında ve dönme halinde olmaksızın serbest
biçimde ve dikey doğrultuda bakması lazım. Vücudumuzla bakmamız ve okuyacağımız, yazacağımız şeyleri
başımızı eğerek, cismi kendimize kaldırarak dikey vaziyette ona doğrultmamız doğru olur. Bütün sistemi buna
doğru düzenlemek lazım. Boynu büken, eğen, kaldıran sistemlerden ziyade boynun dik, düzgün kullanma,
sistemli şekilde masayı, çalışma koşullarını düzenlenmek lazımdır.

BOYUN FITIĞININ TEŞHİSİ

Kesin teşhis için MR çektirilir. MR'ın olmadığı yerlerde tomografide iş görebilir.Ancak MR varsa tercih
edilmelidir.

MRI: Günümüzde en duyarlı ve en güvenli görüntüleme tekniğidir. Yumuşak dokuyu da göstermesiyle kesin teşhis
koydurur. Radyasyona maruz kalma söz konusu değildir.

BOYUN FITIĞININ TEDAVİSİ

Bu gün dünyada bel ve boyun fıtığı tedavisinde birden fazla tedavi yöntemi mevcuttur. Buda hastalar ve
hatta hekimler arasında bile zaman zaman problemlere yol açmaktadır.

KLİNİKLERDE UYGULANAN TEDAVİ PROGRAMI

Hastaların tedavisi kaplıcada yapılabilir. Bunun nedeni, kaplıca suyunun normal şifa özelliğinin yanı sıra
adale gevşetici özelliğini de kullanmaktır. Hastalar 10 günlük tedavi programına alınır.

1-Medikal tedavi: Hastalara yapılan muayeneleri sonucu uygun görülen adale gevşeticiler, antiromatizmal
ilaçlar, antiromatizmal kremler verilir. Ağrısı çok olan hastaların tedavisine ağrı kesicilerde ilave
edilir.

2-Kaplıca tedavisi: Sabah ve akşam 15-20 dakikalık kaplıca tedavisi uygulanır. Sıcak suda boyun suyun içinde
kalacak şekilde belirlenen süre kadar kalınır. 10 gün içinde toplam 21 banyo alınması tercih edilir.
Banyodan sonra yarım saat kadar istirahat yapılır.

3-Masaj: Kaplıca tedavisinin hemen ardından profesyonel masörler tarafından boyun masajı yapılır. Bunun
amacı; kasılan boyun adalelerinin gevşetilmesi ve yüzeyel kan damarlarının genişletilmesidir.

4-Egzersiz: Amaca yönelik uygulanması gereken kontrollü yapılan ,bedenin genel bir bütün olarak güçlenmesi
ve boyun omurlarının arasını açarak gergin olan kasları esnetmek adına size gösterilen Pilates egzersizleri
ile kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayabilirsiniz.

Bu işlem şekilde görüldüğü gibi kapıya asılabilen bir cihazla yapılabilir. Portatif olarak yapılan bu boyun
çekme aparatı hasta taburcu edildikten sonra evinde de aynı tedaviyi uygulamasına olanak
vermektedir.Yaklaşık olarak bir ay evde boyun çekme işlemine devam edilmektedir.

Bu tedavi boyunca hastalar boyunluk takmaktadırlar.Bunun amacı da, boyun omurlarının aşırı hareket etmesini
engelleyerek boynun istirahata alınmasıdır.

SONUÇ: Tedavi programında, medikal tedavi, kaplıca tedavisi, manuel tedavi, masaj, traksiyon birlikte
uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu kesin bir hücum tedavisi özelliğini taşımaktadır. Bu yüzden etkinliği de çok
fazla olmaktadır. Boyun fıtıklarının % 90'lara varan büyük bir bölümünü ameliyatsız tedavi yöntemleri ile
tedavi edebilmektedir. Cerrahi tedavi, yapılan bu tür tedavilere cevap vermeyen, iyileşme göstermeyen
hastalara ve ilerleyen nörolojik hasarlar (Adalelerde erime, kuvvet kaybı, refleks kaybı) meydana gelen
hastalar için uygulanır.
-Bazı durumlarda tedavi, ilaç, fizik tedavi ya da iğne veya kateterle ilaç verilmesi söz konusu olur.

-İlaç tedavisinin yanı sıra öncelikle istirahat, daha sonra fizik tedavi, yetmediği durumda ise son
zamanlarda gelişen tekniklerle bölgeye iğne (epidural steroid enjeksiyonu) veya kateter (epidural lizis) adı
verilen ince sondalarla girilerek ilaç verilmesi, bu da olmadığı taktirde cerrahi girişim gerekebilir. Hasta
düzenli olarak boyun egzersizlerini yaparak ve boyun koruma prensiplerine uyarak ağrının sık tekrarlamasını
önleyebilir

2-Yatak istirahatı: 2-3 gün yarı yatar pozisyonda boyun eğriliğine uygun ince yastıkla istirahat konservatif
tedavinin ilk aşamasıdır. Erken dönemde (ilk 48 saat) soğuk, sonra sıcak uygulamaları faydalıdır.

İlaçlar: Ağrı kesiciler (aspirin, asetaminofen), Anti-inflamatuar ilaçlar (Naprosyn, İndocin vs)
inflamasyonu önleyerek ağrıyı azaltırlar. Kas gevşetici ilaçlar kas spazmlarını rahatlatır, sinir
iritasyonunu azaltırlar.

Boyunluk: Boyunluk genellikle akut ağrılı dönemin ilk 2 haftasında dinlendirme ve hareketi kısıtlamak için
önerilmektedir. Kaza geçirenlerde araştırmalar tamamlanana kadar mutlaka boyunluk takılmalıdır. Üç haftadan
sonra uzun süreli boyunluk takılması önerilmemektedir. Boyun kaslarında erime ve kuvvetsizlik gelişmektedir.
Geç dönemde mutlak boyun egzersizlerine önem verilmelidir. Geçirilen boyun ameliyatlarından sonra da doktor
önerisiyle uzun süreli boyunluk takmak gerekebilmektedir.

Fizik tedavi: Boyun ağrısı olanlarda özellikle kronikleşen ağrılarda fizik tedavi son derece faydalıdır.
Masaj, hidroterapi(su tedavisi), ültrason, elektrikli sinir dalgaları(TENS) diğer tedavi yöntemleri olup
mutlaka uzman kişilerce uygulanmalıdır.

Boyun Çektirme (şiropraksi): Yapılan işlemin boyundaki yük miktarını azaltıp ağrıyı geçirdiği
bildirilmektedir. Ciddi boyun fıtığı, romatizma yakınmaları, tümör, enfeksiyon gibi ciddi rahatsızlığı
olanların uzak durması gerekmektedir. Mutlaka doktor önerisiyle ve bizzat kontrolünde uygulanmalıdır.
Düzeltmek yerine sonuçlar daha da kötü olabilir.

Enjeksiyon tedavileri: Ağrıya neden olan yerin bulunup, oraya ağrıyı algılamayı engelliyen ilaçların
verilmesidir. Tedavi dışında tanı koymakta da yardımcıdır.

Akapunktur ve biyolojik geri iletim (Biyoenerji): Günümüzde kısa süreli düzelme sağlamakla birlikte; boyun
ağrılarının tekrarını önlediği ve düzelmeyi hızlandırdığı kanıtlanamamıştır.

Güçlendirme egzersizleri, Pilates: Boyun ağrısının tedavisinde ve korunmada çok önemlidir. Boyun eğriliğinin
düzeltilmesinde yardımcı olur.

MUAYENE
- Ateş ve kilo kaybı var mı ?
- Istırahat ağrısı varmı?
- Ağrı geceleyin uykuyu engelleyecek şekilde artıyormu?
- Kolda kuvvet kaybı varmı?
- Parmaklarda uyuşma, karıncalanma,hissislik, şişlik hissi, sıcak veya soğuk hissi varmı?
- Baş öne eğildiğinde boyun ağrısı, boyun hareketinde kısıtlılık ve kola yayılan ağrı varmı?
- Baş arkaya , sağa ve sola çevrildiğinde ağrılımı?
- Boyunda sabah tutukluğu varmı?
- Baş ve boyun hareketleriyle ortaya çıkan; baş dönmesi, kulak çınlaması, bulanık görme, baş ağrısı varmı?
- Boyunağrısı, tutukluk, kas spazmı, bölgesel hassasiyet, hareket kısıtlılığı varmı?

DEĞERLENDİRME
- Ateş ve kilo kaybı varsa, ağrı istirahatda ve geceleyin artıyorsa Dahiliye uzmanına müracaat ediniz
- Kolda kuvvet kaybı, parmaklarda uyuşma, karıncalanma, hissizlik, baş öne eğildiğinde boyun ağrısı, boyun
hareketinde kısıtlılık ve kola yayılan ağrı varsa Fizik Tedavi Uzmanına müracaat ediniz.
- Bu iki değerlendirme dışındaki bulgulardan, verilen tedaviler uygulanabilir.

AĞRILI DÖNEM TEDAVİSİ

- 7 ila 10 gün ıstırahat ediniz
- Boyuna buz uygulaması; 15 ila 20 dakika olmak üzere günde 3 ila 4 defa uygulayınız.
- Servikal korse kullanabilirsiniz.
- Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanabilirsiniz.
- Boyun kaslarını kuvvetlendirici egzersizler

AĞRI AZALMAYA BAŞLAYINCA

1-Boyuna ıslak sıcak havlu uygulaması; 15 ila 20 dakika olmak üzere günde 3 ila 4 defa uygulayınız

2-Boyun hareketlerini artıran ve omuz kaslarını kuvvetlendiren pilateste uygulanan egzersizler.

BOYUN FITIĞI VE PİLATES

Boyun egzersizleri boyun kaslarını kuvvetlendirir.
Boyunun duruş pozisyonunu düzelterek boyundaki hareket kabiliyetini arttırır.
Boyun ameliyatı olanlar ve uzun süreli boyunluk kullananlar mutlaka egzersiz yapmalıdır.
Boyun egzersizleri omzunuzdaki, sırtınızdaki gerginlik ve sertlik hissini rahatlatır.
Egzersiz ağrısız, güçlü ve sağlıklı bir boyun sağlar.

Dikkat Edilmesi Gereken 10 temel kural

1. Bir tek beliniz ve boyununuz var; lütfen koruyun ve onlara sahip çıkın.

2. Sizin için ağır olan cisimleri asla kaldırmayın, itmeyin ve çekmeyin.

3. Boyununuzu, sırtınızı, belinizi dik ve dengeli tutun.

4. Uzun süreli aynı vücut pozisyonunda kalmayın. Ara verin.

5. Yatma, oturma, uyuma ve çalışma koşullarını ideal hale getirin.

6. Kilo verin. Hareketsiz kalmayın.

7. Omurga kaslarını düzenli çalıştırın. Spor yapın.

8. Hayata bağlı kalın ve ondan zevk alın. Stresinizi azaltın.

9. Sigara içmeyin.

10. Sorunları mutlaka doktorunuza danışın ve bilgi alın.

Pilates ile doğru bir postür yani iyi bir duruş için omurganızı esneterek, omurgadaki doğal kıvrımların
düzgün durmasına yardımcı olabilirsiniz. Kambur durarak bozulan yanlış duruş sayesinde kaslarınızda baskı
yapmasını ya da kaslarınızın çekildiğini hissedebilirsimiz, böylece ağrıya yol açar.

Çömelmek pelvik pilatesin de ilgilendiği bir bütünün önemli bir parçası. Bedenimizde hissetmeyi unuttuğumuz
çok fazla farkındalıklarımızın hatırlanması için çömelmeyi de hatırlamalıyız.

Boyun omurga duzleşmesi

Boyunda en sık rastlanılan boyun omurga düzleşmesi; Boyundaki omurga veya omurgalarda oluşan eksen kayması,
omurga eklemlerde oluşan asimetrik düzen, dolaysıyla, boyun kasların aşırı gerilmesi ile oluşan aks
düzleşmesidir. Normalde “C” harfi şeklinde olan boyun düz bir çizgi şeklini alır.
- Boyun düzleşmesinin belirtileri; Boyun düzleşince beyine giden dört damardan ikisi (vertebral arterler)
baskı görür veya gerilir, Beyine yeterince kan gidemez, beyin baskı görür, kişide boyun ağrısı, baş ağrısı,
baş dönmesi, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, bulantı, sürekli depresyon hal, unutkanlık gibi şikâyetler ile
kendini gösterir. Tedavi edilmezse daha ileri safhalarda boyun fıtığına neden olur.
- Boyun düzleşmesi teşhisi; Boyun düzleşmesi teşhisi için uygulanacak en iyi yöntemler fiziksel muayene, X-
ray ve MR filmi çekimidir.

Nasıl önlem alınmalı?

Boyun duruşunun (postür) düzgün olması ve boyun-sırt bölgesinin güçlendirilmesi, boyunda travmadan ve
tekrarlayıcı stresten kaçınma, düzgün beslenme ve fiziksel aktivite yapma, sigarayı bırakmak, iş yerinde
ergonomik düzenlemeler yapmak gereklidir.

Boyun fıtığın dan korunmak için ; Çocuklar ergenlik çağından önce en az bir kere, sonra aralıklarla tüm
omurga muayenesinin yapılması gerekmektedir.

BOYUN AĞRISI ÇEKENLERE ÖNERİLER

Çalışmanıza sık ara verin. Masada veya arabada otururken kısa aralar verip ayağa kalkın, kısa yürüme ve
gerilme egzersizleri yapın.
Çalışma sandalyenizi ve bilgisayarınızı ayarlayın. Otururken kalçalarınızın hizası dizlerinizden hafifçe
daha yukarıda olmalı, baş ve boyun doğru pozisyonda olmalıdır.
Çok sayıda veya kalın yastıkla yatmayın, televizyon izlerken kanepenin koluna başınızı dayayıp
uyuyakalmayın!
Telefonun ahizesini uzun süre omuz ile boynunuzun arasına sıkıştırarak konuşmayın.
Germe ve güçlendirme egzersizleri yapın.
Omurga sağlığı için yürüyün yüzün ve pilates yapın.
Lütfen Dikkat !!!!!!

Sık aralıkla devam eden boyun, omuz, kol ve sırt ağrılarımız ve beraberinde baş dönmesi, baş ağrısı,
halsizlik, iştahsızlık, uykusuzluk vs gibi akut veya iltihabi bir şikayetle birlikte ortaya çıkmış ise, bu
ağrılar ve gerisinde yatan rahatsızlığın sebebini bulmak ıçın, gerekli teşhis tahlil ve tetkiklerle bulmak
gerekir, ilaç ve diğer korucu tedavine rağmen ciddi bir sonuç elde edilememiş, geçmek bilmeyen boyun, omuz,
kol ve sırt ağrıları devam ediyorsa sık aralıkla boyun tutulması oluyorsa , mutlaka uzman hekime baş
urulması tedavi yapılması gerekir. Son zamanlarda her gurup ve yaşlarda hastalığın artış olduğu veriler ile
gözlemlenmekte. Boyun fıtğı artık genç nesilde de çok sık rastlanmaktadır.

Oysa boyun omurgası, boyun ile vücudun bütün organlarını sevk ve idare eden “beyin” ile “vücut” arasında bir
iletişim köprüsüdür. Bu bakımdan çok önemli bir görevi vardır. Bir kere vücudu idare edecek olan beyin, tüm
gereksinimlerini boyun yoluyla karşılar. Beyni besleyecek kan damarları, ona sinyal ve veri ulaştıracak
sinirler vs boyundan geçer. Diğer taraftan beyinden ellere kollara ayaklara ve organlara vs. verilecek tüm
komutlar yine boyundan geçer. Kısaca; Fonkiyonel anlamda hayatımızı etkileyen önemli bölgedir.

Boyun kas kasılmaları, boyun omurga eksen kayması, boyun fıtığı gibi durumlar vücudun iletişim sistemini
zorda bırakır. Bu durum aslında gizli açık yaşanan birçok rahatsızlığın temel faktörüdür.

Bu şikayetler ileri ki yıllarda bazen farklı ağrı ve rahatsızlık olarak ta ortaya çıkar. Örneğin Ense, boyun
tutulması, boyun ağrısı, sebebi bilinmeyen kalp çarpıntısı, tansiyon bozukluğu, nefes darlığı, kulakta
çınlama, baş dönmesi, baş ağrısı, kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gaz gibi şikayetler eklenir.

PİLATES İLE SAĞLIK KAZANIN!

Her bireyin sağlık bir hayat sürebilmesi için egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Egzersizlerin düzenli bir
şekilde yapıldığında kemik gelişiminden kas gelişimine, iyi bir sosyal hayattan iş hayatına olumlu yönde
etki gösterdiği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Düzenli bir egzersiz ve aktivite programının doku
ve organ fonksiyonlarımız kısaca tüm vücudumuz için vazgeçilmez olduğu pek çok araştırmayla gösterilmiştir.

Pilates egzersiz hareketlerinden bir kısmı olan boyun egzersizlerinin; neden yapılması gerektiğini ve nasıl
yapılacağını aşağıda anlatmaya çalışalım.

Boynumuz, vücudumuzu başımıza bağlayan, içinde beynimizden çıkıp tüm vücudumuza yayılan ve hayati öneme
sahip sinirlerin geçtiği bunun yanı sıra başımızın hareket etmesini sağlayan çok sayıda kastan meydana
gelmiş bir organımızdır. Boynumuzdaki bu kasların herhangi bir şekilde çalışmalarının kısıtlanması veya
deforme olması sonucu boyunda ağrılar ve sızılar meydana gelmekte boynun hareketi engellenebilmektedir.

Boyun Ağrılarına neden olan faktörler:
Boyun ağrıları genellikle;
• Boyun kaslarının güçsüz olması,
• Baş ile yük taşınması, sürekli olarak boyunu öne doğru eğik durması veya aynı pozisyonda sabit
tutulması,
• Bir yükün sağ elle veya sol elle taşınması ve dengesiz taşınması,
• Telefonla konuşurken uzun süre telefonun baş ile boyun arasına sıkıştırılması,
• Aşırı yüksek yastıkta uzun süre yatma gibi nedenlerden dolayı meydana gelmektedir.
Bu ağrılar insanın hayatını zorlaştıran, günlük işlerimizi yapmamızı kısıtlayan bir duruma neden olur. Boyun
ağrıları çekenlerin sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak egzersiz mutlaka yapmaları gerekir.
Kişiler, boyun ameliyatı olanlar ve uzun süreli boyunluk kullananların boyun egzersizlerine daha
fazla ihtiyaçları vardır.Pilates egzersizleri uygulanması sonucu hayatlarının ne kadar değiştiklerinin
farkında olacaklardır.

PİLATES EGZERSİZLERİNİN FAYDALARI NEDİR

Yapacağımız boyun egzersizleri boyun kaslarımızı güçlendirecek, o bölgedeki kan dolaşımını hızlandıracak,
boynumuzun hareket yeteneğini geri kazandıracak, sağlıklı bir duruş oluşturacak, omzumuzdaki ve sırtımızdaki
tutulmayı azaltıp rahatlatacaktır. Boyun sağlığımız için şart olan boyun egzersizlerini doğru ve etkin bir
şekilde yapmamız önerilmektedir.
İyi bir kan dolaşımı, sağlıklı kemikler ve eklemler, sıkı bir karın... Pilatesin vücudumuzda yarattığı
olumlu değişiklikler listesi böylece uzayıp gidiyor. Pilates vücudu şekillendirirken aynı zamanda
zihinlerimizi de forma sokuyor.

KİMLER PİLATES YAPAR

- Herkes... Pilates yapmak için kilonun, yaşın ve sağlık durumunun bir önemi yok. Pilatese başlama arzusu
yeterli. Pilates, herkes için ayrı ayrı modifiye edilmiş egzersizlerden oluşuyor. Tamamen kişiye yönelik bir
egzersiz şekli benimseniyor.

Pilates tam olarak ne gibi değişikliklere neden oluyor?
- Öncelikle kişiye vücudunu, dolayısıyla hayatını kontrol edebilme yetisi kazandırıyor. Üstelik pilatesin
faydalarını görebilmek için saatlerce zaman ayırmaya gerek yok. Egzersizleri istikrarlı bir biçimde
yaptığınız sürece, faydalarını görebilirsiniz.

Ameliyatsız, İlaçsiz, Tedaviler ile Sizde Huzura Kavuşun.

Tıklayın ve bize Ücretsiz SMS gönderin.

İletişim BİLGİLERİ:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. 
No:3 (Medicana Hastanesi Çaprazı) BeyCity Çarşı Kat:1 D:78 Beylikdüzü, İstanbul
Tel: 0 212 872 24 92
Tel: 0 532 262 89 81